MIN AĦNA

Aħna grupp ta’ msieħba Ewropej, bi proġetti ta’ suċċess fil-qasam tat-tagħlim tul il-ħajja, ambizzjużi biżżejjed biex nidħlu fil-fond tas-settur tal-edukazzjoni fil-ħabs fuq il-bażi ta’ ħafna snin ta’ sforz kollettiv. Aqra iktar fis-sezzjoni IMSIEĦBA.

IL-PROĠETT

Fassalna pjan komprensiv biex nipprovdu lill-edukaturi tal-ħabs b’taħriġ speċjalizzat sabiex intejbu l-possibbiltajiet tal-ħabsin għar-reabilitazzjoni u r-reintegrazzjoni. Ladarba dan ikun lest, strateġiji ta’ suċċess se jkunu disponibbli għat-titjib tas-sistemi korrettivi madwar l-Ewropa. Aqra iktar fis-sezzjoni FIL-QOSOR.

KIF

Proġetti ta’ riċerka, analiżi, tfassil, implimentazzjoni u evalwazzjoni kollaborattivi nazzjonali u Ewropej ser jitnedew fuq sentejn fil-qafas ta’ tagħlim tul il-ħajja b’diversi kontributi innovattivi. Iktar dettalji fis-sezzjoni ATTIVITAJIET.