Applikazzjoni (WP 8)

Applikazzjoni (WP 8)

ATTIVITAJIET

8.1 Stabbiliment u produzzjoni ċara tal-Istrateġija ta’ Applikazzjoni u Tixrid tal-Informazzjoni b’miri ta’ prestazzjoni fattibbli sa mill-bidu tal-proġett.

L-għanijiet ewlenin ta’ dawn l-istrateġiji huma li:

  • jintużaw ir-riżultati tal-proġett preċedenti;
  • ikomplu jiġu żviluppati r-riżultati tal-proġett f’kuntesti u sitwazzjonijiet differenti, bħal-lingwi, ir-reġjuni, il-pajjiżi u s-setturi tas-sistema tal-ġustizzja kriminali korrettiva;
  • tinkiseb sostenibbiltà għall-prodotti u s-servizzi tal-proġett billi tiġi żviluppata strateġija ta’ ħruġ għal kull imsieħeb.

8.2 Definizzjoni ta’ kriterji ta’ kwalità sabiex tiġi rrikonoxxuta l-prattika tajba fi ħdan il-proġett u jiġu kkunsidrati:

  • Il-valur miżjud iġġenerat mill-prodotti tal-proġett;
  • Il-miżuri innovattivi mfassla mill-imsieħba;
  • Il-livelli ta’ impenn u feedback tas-sistema tal-ġustizzja kriminali korrettiva
  • Iż-żjarat fuq il-website u l-volum tal-użu tal-materjal tas-Sistema ta’ Għajnuna għat-Taħriġ Introduttiv;
  • L-impatt irreġistrat fuq il-kwalità tat-tagħlim tal-professjonisti tat-tagħlim lill-adulti.

8.3 Preparazzjoni tal-materjal ta’ għajnuna l-ġdid għall-professjonisti tat-tagħlim lill-adulti bbażat fuq il-profil tal-kompetenzi tal-professjonisti tat-tagħlim lill-adulti fis-sistema tal-ġustizzja kriminali korrettiva, fil-forma ta’ taħriġ.

Dan ser isir bħala Grundtvig Training Course, imsemmi fil-kalendarju Ewropew tat-Taħriġ.

TUL: 8 xhur

AVVENIMENTI EWLENIN

25 and 26 February 2016 – taħriġ fuq jumejn dwar għaliex/kif wieħed juża l-għodda; għandu jsir wara l-konferenza ta’ tixrid tal-informazzjoni

RIŻULTATI
Taħriġ – Għajnuna Ewropea għat-Taħriġ Introduttiv tal-Professjonisti tat-Tagħlim lill-Adulti fis-Sistema tal-Ġustizzja Kriminali Korrettiva – Soluzzjoni Possibbli għal Sfida Ewropea

KEY EVENTS
25 and 26 February 2016 – two-day training on why/how to use the tool, to be held after the dissemination conference

EISALP Training – The portrait of a prison educator – 24/02/2016 Timisoara. For a photo galery and the footage of the event please click here

For the training program & details please here

OUTPUTS

Training – European Induction Support System for Adult Learning Professionals to the Correctional Criminal Justice System – A possible solution to a European Challenge