Attivitajiet

Il-pro?ett g?andu tmien stadji strate?i?i, li jiffurmaw parti minn pakketti ta’ xog?ol (work packages jew WP) li jvarjaw fit-tul, fl-attivitajiet u fir-ri?ultati.

Kull pass ?ie ppjanat bir-reqqa sqbiex jag?ti l-aqwa ri?ultati, permezz ta’ u?u ma?sub sewwa ta’ kull tip ta’ ri?orsa, g?all-benefi??ju ta’ kul?add.

Ikklikkja fuq il-pakkett tax-xog?ol li jinteressak g?ad-dettalji rilevanti.