Gwidar Tas-Sistema Ta’ Għajnuna Għat-Taħriġ Introduttiv (WP 5)

Assistent tat-Taħriġ Introduttiv u Materjali ta’ Għajnuna

Ikkoordinat mis-Sistema ta’ Ħabs Innovattiv (Innovative Prison System jew IPS), il-Portugall, dan il-pakkett tax-xogħol ser jiżvolġi fuq perjodu ta’ 6 xhur.

ATTIVITAJIET

5.1 Raggruppar tal-profil tal-kompetenzi tal-professjonisti tat-tagħlim lill-adulti fil-ġustizzja kriminali korrezzjonali, ir-riżorsi onlajn, il-materjal ta’ għajnuna l-ġdid u dak diġà żviluppat f’għodda koerenti ta’  taħriġ introduttiv kemm għall-professjonisti tat-tagħlim lill-adulti kif ukoll għall-maniġers minn faċilitajiet tal-ġustizzja kriminali korrettiva.

5.2 Traduzzjoni mill-Ingliż għal-lingwi tal-imsieħba tas-sistema finali ta’ taħriġ introduttiv, bir-riżorsi onlajn u l-materjali ġodda ta’ għajnuna.

5.3 Żvilupp ta’ xenarji possibbli fir-rigward tal-użu tal-għodda ta’ taħriġ introduttiv u ggwidar f’kull pajjiż imsieħeb tax-xenarju li huwa l-iktar adatt għar-realtajiet nazzjonali, bil-partijiet interessati rilevanti fl-ambjent reali.

5.4 Preżentazzjoni tal-prodott finali tat-taħriġ introduttiv bħala għodda onlajn disponibbli wkoll f’format offlajn, sabiex ikun jista’ jservi lill-ħabsijiet b’riżorsi limitati, għall-użu tal-ħaddiema/apprentisti. Produzzjoni ta’ manwal qasir u ċar li juri l-użu tal-għodda ta’ analiżi tat-taħriġ introduttiv biex dan jgħin lill-professjonisti tat-tagħlim lill-adulti u utenti oħra tas-sistema ta’ taħriġ introduttiv. Fejn ikun possibbli għandhom jiġu kkunsidrati s-sitwazzjonijiet speċifiċi tal-pajjiżi.

5.5 Żvilupp ta’ għodda ta’ evalwazzjoni qasira għall-professjonisti tat-tagħlim lill-adulti li għażlu li jieħdu sehem fil-programm tas-Sistema Ewropea ta’ Għajnuna għat-Taħriġ Introduttiv u għodda ekwivalenti oħra għall-maniġers minn faċilitajiet tal-ġustizzja kriminali korrettiva li appoġġaw lill-professjonisti tat-tagħlim lill-adulti permezz tal-proċess ta’ taħriġ introduttiv. Dawn iż-żewġ għodda għandhom ikunu disponibbli onlajn u jiġu sottomessi lill-IPS.

AVVENIMENTI EWLENIN

Jannar 2015 – Laqgħa tal-proġett fil-Portugall
Ġunju / Lulju 2015 – Workshops ta’ ggwidar tax-xenarji fil-livell nazzjonali

RIŻULTATI

  • Sistema Ewropea ta’ Għajnuna għat-Taħriġ Introduttiv għall-Professjonisti tat-Tagħlim lill-Adulti fis-Sistema tal-Ġustizzja Kriminali Korretiva – għodda onlajn
  • Manwal tas-Sistema Ewropea ta’ Għajnuna għat-Taħriġ Introduttiv
  • Rapport: Sistema Ewropea ta’ Għajnuna għat-Taħriġ Introduttiv tal-Professjonisti tat-Tagħlim lill-Adulti fis-Sistema tal-Ġustizzja Kriminali Korrettiva – Soluzzjoni possibbli għal sfida Ewropea

OUTPUTS

  • European Induction Support System for Adult Learning Professionals to the Correctional Criminal Justice System – web-based tool. You can access it at http://www.bragi.si/eisalp/. It is a very easy self-registration process followed by an auto-evaluation chart and a number of modules recommended for learning.An added feature of our web-based tool, developed especially for the prison system where on-line access is difficult, we have created a downloaded installable version of the platform, for any trainer to install on the computer. You can download installation instructions here. And here(630 Mb) you can download the installation package.
  • European Induction Support System User Manual –  download here(9 MB). As our platform is Chamilo based, you can also download the Cnamilo Teacher Guide here(12 Mb).
  • Report paper: European Induction Support System for Adult Learning Professionals to the Correctional Criminal Justice System – A possible solution to a European Challenge. You can download here the report in English, Romanian, PortugueseSlovenian and Maltese.