Il-Faċilità Korrettiva Ta’ Kordin – Malta (MT)

ccf_logo

Il-Fa?ilità Korrettiva ta’ Kordin tinsab Triq il-Belt Valletta, Ra?al ?did, u hija l-uniku ?abs Malta li ja?dem mill-qrib mal-erba’ unitajiet l-o?ra. Il-motto tag?na huwa ‘SuavisAspero’ li jfisser Stretti imma ?entili.

L-g?anijiet ewlenin tag?na huma:

  1. Li n?ommu l-pri?unieri fid-detenzjoni.
  2. Li n?ommu l-ordni, il-kontroll, id-dixxiplina u ambjent sikur.
  3. Li nipprovdu kundizzjonijiet de?enti g?all-pri?unieri u nirrispettaw il-b?onnijiet tag?hom, inklu?i l-b?onnijiet ta’ sa??a.
  4. Li nipprovdu re?im po?ittiv li jg?in lill-pri?unieri jindirizzaw l-im?iba offensiva tag?hom u jippermettilhom li jkollhom ?ajja kemm jista’ jkun mimlija u responsabbli.
  5. Li ng?inu lill-pri?unieri jirritornaw fil-komunità.