L-Assoċjazzjoni Ewropea Tal-Edukazzjoni Fil-Ħabs – Fergħa Ta’ Malta (MT)

logo_epea1

L-Asso?jazzjoni Ewropea tal-Edukazzjoni fil-?abs – Ferg?a ta’ Malta hija fuq kollox il-ferg?a lokali tal-EPEA. L-Asso?jazzjoni Ewropea tal-Edukazzjoni fil-?abs hija organizzazzjoni mag?mula minn edukaturi tal-?abs, amministraturi, gvernaturi, ri?erkaturi u professjonisti o?ra li g?andhom l-interess li jippromovu u ji?viluppaw l-edukazzjoni u attivitajiet relatati fil-?absijiet fl-Ewropea kollha bi qbil mar-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill tal-Ewropa. L-EPEA hija rikonoxxuta mill-Kunsill tal-Ewropea b?ala Organizzazzjoni Non-Governattiva (NGO).

L-asso?jazzjoni ?adet l-impenn li ta?dem mal-amministrazzjonijiet tal-?absin fl-Ewropea sabiex ti?viluppa l-g?anijiet tag?ha, i?da hija totalment awtonoma u indipendenti. B?alissa hemm iktar minn 800 membru tal-EPEA f’35 pajji? fl-Ewropa u postijiet o?ra. Barra milli taqdi l-g?anijiet tal-organizzazzjoni billi t?e??e? il-?olqien ta’ ferg?at nazzjonali, e??., l-EPEA torganizza wkoll konferenza internazzjonali fuq l-edukazzjoni fil-?abs kull sentejn.

L-g?anijiet tal-ferg?a ta’ Malta tal-EPEA huma:

  • Li tkun il-ferg?a rikonoxxuta tal-Asso?jazzjoni Ewropea tal-Edukazzjoni fil-?abs.
  • Li tippromwovi l-edukazzjoni fil-?abs skont ir-Rakkomandazzjoni Nru R(89) 12 tal-Kumitat tal-Ministri g?all-Istati Membri tal-Kunsill tal-Ewropa (1989).
  • Li tappo??ja u tassisti l-i?vilupp professjonali tal-persuni involuti fl-edukazzjoni fil-?abs permezz ta’ kooperazzjoni Ewropea.
  • Li ta?dem mal-organizzazzjonijiet professjonali relatati.
  • Li tappo??ja r-ri?erka fil-qasam tal-edukazzjoni fil-?abs.
  • Li timmonitorja u tappo??ja l-i?vilupp tal-Edukazzjoni fil-?abs ta’ Malta.

L-EPEA – Ferg?a ta’ Malta ser tkun l-imsie?ba ewlenija g?all-pakkett tax-xog?ol Applikazzjoni (WP5 Exploitation) u se tkun inkarigata mill-provvista ta’ pjan ta’ applikazzjoni li jimmonitorja l-attivitajiet u jirrevedi l-pjan kif ikun ne?essarju.

L-u?u tan-netwerk tal-EPEA huwa l-aqwa mod kif wie?ed jassigura applikazzjoni massima tar-ri?ultati tal-pro?etti u l-aqwa mod kif dawn jixxerdu.