Netwerk Ewropew Għall-Promozzjoni Ta’ Ekonomija Responsabbli – Reper 21 (RO)

logo_reper21

REPER21 g?andu l-g?an li jippromwovi l-kun?ett ta’ ?vilupp sostenibbli permezz ta’ azzjonijiet me?uda fil-livelli organizzattivi u individwali. Mill-2006, l-asso?jazzjoni ?viluppat firxa wiesg?a ta’ pro?etti ta’ kwalità implimentati fuq kollox bil-fondi mill-Programm LLP f’oqsma b?all-?wejje? u t-turi?mu sostenibbli, il-konsum sostenibbli u d-djalogu interkulturali. Nedew ukoll il-pro?ett vast ta’ SOCIETAL li jipprovdi l-kompetenzi u l-g?odda biex wie?ed jadotta responsabbiltà so?jali u ambjentali fis-so?jetà ?ivili.

Fi ?dan l-EisAlp, REPER21 ser jikkoordina l-pakkett tax-xog?ol tal-Kwalità (WP6). It-tim ser ji?viluppa kemm g?odda strate?i?i (politiki) kif ukoll operazzjonali (dashboards) li ser jassiguraw l-inkorporazzjoni tar-responsabbiltà so?jali u l-prin?ipji tal-kwalità fl-attivitajiet u r-ri?ultati tal-pro?ett.