Research (WP 2)

Dan il-pakkett tax-xogħol huwa kkoordinat miċ-Ċentru tat-Taħriġ tal-Uffiċjali tal-Ħabs f’Arad, ir-Rumanija, fuq perjodu ta’ tmien xhur.

ATTIVITAJIET

2.1     Identifikazzjoni tal-kompetenzi: ġbir tal-informazzjoni nazzjonali disponibbli dwar id-dmirijiet, kompiti, responsabbiltajiet, rwoli u ambjenti tax-xogħol relatati max-xogħol u identifikazzjoni tal-għarfien, kompetenzi u attitudnijiet rilevanti meħtieġa mill-professjonisti tat-tagħlim lill-adulti fis-sistema tal-ġustizzja kriminali korrettiva.

2.2     Mudellar tal-kompetenzi: Żvilupp ta’ profil tal-kompetenzi konsistenti għall-professjonisti tat-tagħlim lill-adulti fis-sistema tal-ġustizzja kriminali korrettiva bl-użu tal-informazzjoni miġbura.

2.3     Valutazzjoni tal-kompetenzi: Verifika mal-partijiet interessati li l-lista ta’ kompetenzi identifikati għall-profil hija kompluta, konsistenti u reali.

AVVENIMENTI EWLENIN

Workshops ta’ Valutazzjoni Nazzjonali mal-partijiet interessati rilevanti huma ppjanati għal April 2014 f’kull pajjiż imsieħeb.

RIŻULTATI

B’riżultat tar-riċerka, ser jiġi ppubblikat fuljett b’ħames lingwi: Profile of Adult Learning Professionals in Correctional Criminal Justice System – a list of key competencies.

Here you can download in

The profile was promoted by the Romanian National Coordinator onto the EPALE platform. You can find articles and downloadable resources here or by searching the term “EISALP” into the EPALE Platform.