Sistema Ta’ Ħabs Innovattiv (IPS) – Portugal

logo_prison

IPS Innovative Prison Systems (bl-identità legali ta’ QUALIFY JUST – IT Solutions and Consulting, Ltd) hija kumpanija spin-off ta’ I.Zone Knowledge Systems, li hija spe?jalizzata fl-i?vilupp ta’ soluzzjonijiet ta’ ?estjoni tal-?absijiet.

Bnejna l-kompetenzi tag?na fuq iktar minn g?axar snin ?idma fil-konsulenza strate?ika, it-ta?ri?, il-konsulenza e-learning u l-i?vilupp ta’ teknolo?iji tal-informazzjoni.

It-tim tal-IPS ?ar 27 sistema korrettiva differenti f’iktar minn 32 pajji? u ?abar il-prattika tajba tal-pro?essi ta’ ?estjoni tal-?absijiet f’130 ?abs.

Fost il-pro?etti interessanti nsibu l-pro?ett PGISP fuq it-titjib tal-kultura korporattiva fis-sistemi tal-?abs permezz tal-implimentazzjoni ta’ 12-il sotto-pro?ett, fil-Portugall, l-ewwel pro?ett strate?iku ffinanzjat mill-ESF, Credem in Schimbare (www.credem-in-schimbare.org), ir-Rumanija, u n-netwerk EXOCOP (www.exocop.eu), netwerk ta’ prattika tajba Ewropea dwar ir-reintegrazzjoni tal-ex-?absin li tinkludi l-bi??a l-kbira tas-servizzi tal-?absijiet tal-Ewropa.

Fi ?dan l-EisAlp, l-IPS huwa l-imsie?eb li jmexxi L-IGGWIDAR TAS-SISTEMA TA’ G?AJNUNA G?AT-TA?RI? INTRODUTTIV (WP5).