Strateġija

L-EWWEL GĦAN: Titjib tal-kontenut u twassil tal-edukazzjoni lill-adulti fil-ħabs.

GĦAN 1.1: Żvilupp ta’ Profil Ewropew ta’ kompetenzi ewlenin għall-professjonisti tat-tagħlim lill-adulti li jaħdmu fis-sistema tal-ġustizzja kriminali korrettiva, fuq il-bażi ta’:

  • Kompetenzi ewlenin għall-professjonisti tat-tagħlim lill-adulti: kontribut għall-iżvilupp ta’ qafas ta’ referenza tal-kompetenzi ewlenin għall-professjonisti tat-tagħlim lill-adulti;
  • Riċerka nazzjonali fil-pajjiżi msieħba mwettqa fir-rigward ta’ partijiet interessati rilevanti;
  • Analiżi Ewropea tal-materjal disponibbli fuq suġġetti żviluppati f’inizjattivi LLP oħra.

GĦAN 1.2: Żvilupp ta’ appoġġ modulari u mfassal apposta għall-professjonisti tat-tagħlim lill-adulti fis-sistema tal-ġustizzja kriminali korrettiva, ibbażat fuq il-profil Ewropew tal-kompetenzi ewlenin żviluppat preċedentement, li jikkonsisti minn:

  • Pjattaforma interattiva onlajn li sservi ta’ għodda għall-evalwazzjoni ta’ kompetenzi diġà akkwistati u biex tiggwida pjanijiet ta’ żvilupp ulterjuri.
  • Taħriġ modulari li jipprepara lill-professjonisti tat-tagħlim lill-adulti biex jiffaċċjaw sfidi speċifiċi, żviluppati taħt standards u formati tal-korsijiet tat-taħriġ tal-Grundtvig u offruti bħala tali (Edukazzjoni Inizjali tal-Għalliema).
  • Bibljoteka virtwali tal-kompetenzi ewlenin li tipproponi l-materjal imħejji mill-imsieħba u inizjattivi oħra tal-LLP (Żvilupp Professjonali Kontinwu).

IT-TIENI GĦAN: It-titjib tal-ġestjoni tal-professjonisti tal-edukazzjoni tal-adulti permezz ta’ miżuri għall-iżvilupp tad-dimenzjoni ta’ tagħlim tas-sistema tal-ġustizzja kriminali korrettiva fil-pajjiżi msieħba.

GĦAN 2.1: L-integrazzjoni tal-għajnuna għat-taħriġ u l-komponenti tagħha fis-sistema tal-ġustizzja kriminali korrettiva, fid-dipartiment tal-edukazzjoni u l-ġestjoni tal-persunal permezz ta’:

  • Promozzjoni tal-profil tal-kompetenzi ewlenin Ewropej għall-professjonisti tat-tagħlim lill-adulti li jaħdmu fis-sistema tal-ġustizzja kriminali korrettiva bħala pedament sod għall-professjonalizzazzjoni tat-tagħlim fil-ħabs;
  • Inklużjoni ta’ funzjonalità ta’ ġestjoni fl-għodda ta’ għajnuna għat-taħriġ għall-valutazzjoni u s-segwitu;
  • Aġġustament tat-taħriġ modulari sabiex ikun jista’ jiġi użat mid-dipartimenti tal-edukazzjoni tal-ħabsijiet bħala l-ewwel taħriġ introduttiv għall-għalliema l-ġodda.