Żvilupp Tal-Materjali Ta’ Għajnuna (WP 4)

Dan il-pakkett tax-xogħol huwa kkoordinat mill-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Edukazzjoni fil-Ħabs – Fergħa ta’ Malta

ATTIVITAJIET

4.1 Żvilupp ta’ materjali ta’ għajnuna għall-professjonisti tat-tagħlim lill-adulti bl-Ingliż ibbażati fuq il-profil tal-kompetenzi tal-professjonisti tat-tagħlim lill-adulti fis-sistema tal-ġustizzja kriminali korrettiva, fil-format ta’ moduli adattabbli, addattati kemm għall-użu onlajn kif ukoll għat-taħriġ dirett. Il-materjali ta’ għajnuna l-ġodda ser ikunu disponibbli fuq l-Assistent ta’ Taħriġ Introduttiv kif ukoll fil-format ta’ kors ta’ taħriġ rundtvig.

Il-kors ser ikun disponibbli matul il-proġett kollu u implimentat bħala miżura ta’ applikazzjoni fl-ewwel sena wara l-implimentazzjoni tal-proġett. Il-materjal ta’ għajnuna ser jiġi żviluppat bl-Ingliż u tradott lejn il-lingwi tas-sħubija ladarba jkun ġie integrat fl-għodda onlajn. Il-kors ser jingħata bl-Ingliż.

4.2 Użu ta’ materjal ta’ appoġġ modulari diġà żviluppat fi proġetti u taħriġ preċedenti, bl-integrazzjoni tagħhom fil-purtal onlajn tat-taħriġ introduttiv, marbut mal-profil tal-kompetenzi tal-professjonisti tat-tagħlim lill-adulti fis-sistema tal-ġustizzja kriminali korrettiva. Dan għandu jsir bibljoteka virtwali. Fil-livell tas-sħubija tal-EisAlp bejnietna diġà għandna iktar minn ħames materjali żviluppati għal proġetti preċedenti li se jsibu posthom fil-bibljoteka virtwali. Ser inżidu wkoll il-materjal pubbliku kollu disponibbli minn sorsi oħra ta’ kooperazzjoni tal-UE.

4.3 Validazzjoni tal-materjal ta’ għajnuna fil-pajjiżi msieħba, fejn hemm bżonn bit-traduzzjoni tal-materjal lejn il-lingwa tagħhom. Din il-validazzjoni ser issir fi ħdan attivitajiet li jsiru direttament mal-partijiet interessati. Ser ikollna wkoll mument ta’ validazzjoni mal-partijiet interessati fl-okkażjoni tas-seminar tal-pakkett WP 3.

4.4 Superviżjoni tal-progress permezz tal-website u adattament tal-għodda fejn neċessarju. Ir-riżultati għandhom jiġu rrappurtati lill-EPEA u analizzati.

RIŻULTATI

 • Moduli għall-Professjonisti tat-Tagħlim lill-Adulti biex jippreparaw ruħhom għax-xogħol fis-Sistema tal-Ġustizzja Kriminali Korrettiva – taħriġ modulari li għandu l-għan li jispeċifika l-partikularitajiet tat-tagħlim fil-ħabs u kif dan huwa differenti mis-setturi l-oħra tat-tagħlim tul il-ħajja;
  • format onlajn integrat fl-għodda tal-assistent tat-taħriġ introduttiv;
  • taħriġ fil-klassi fil-forma ta’ Grundtvig Training Course.
 • Kompetenzi ewlenin imniżżla fil-Bibljoteka Virtwali għall-Professjonisti tat-Tagħlim lill-Adulti involuti fis-Sistema tal-Ġustizzja Kriminali Korrettiva.

OUTPUTS

 • Modules for Adult Learning Professionals to prepare for working in Correctional Criminal Justice System – modular training that will seek to specify the particularities of prison teaching and how it differentiates from other life long learning sectors;
  • online format integrated in the induction assistant tool;
   • You can download here the 6 developed modules, in English language. Each module will have a content PPT, embedded assignments and recommended  further reading. For national language versions, you will find them when signing in on the EISALP Platform at http://www.bragi.si/eisalp/ . Details about the platform you will find on the next TAB of this webpage.
    The modules were promoted on the EPALE platform and you can find an article about them here.
  • class training in the form of a  Staff training for prison professionals, education professionals and students. The training took place in Timisoara, in the period 24-25/02/2016, alongside a final conference on the project. The training was promoted on EPALE platform Calendar, at https://ec.europa.eu/epale/en/content/prison-education-and-its-professionals-portrait-prison-educator
   • You can download photos from the training here (14 Mb)
   • You can see the training program here
 • Key Competences indexed Virtual Library for Adult Learning Professionals dealing with the Correctional Criminal Justice System
  • You can download here (1.15 Gb) English version of our suggested reading library of two levels. The materials are public documents that the partners found available from different sources on-line, past projects and European initiatives. For national language materials, you will find them when signing in on the EISALP Platform at http://www.bragi.si/eisalp/
 • Not foreseen at the initial stages of the project, partners under the coordination of the WP leader developed also a number of special off-line modules and support materials for trainers and educators  that deliver teacher-training for future prison teachers. You can download them here (450 Mb) in English language.