Asociația Europeană De Educație În Penitenciare – Filiala Malta (MT)

logo_epea1

Asocia?ia European? de Educa?ie în Penitenciare – Filiala Malta este, în principal, filiala local? a EPEA. Asocia?ia European? de Educa?ie în Penitenciare este o organiza?ie format? din educatori din penitenciare, administratori, guvernatori, cercet?tori ?i al?i profesioni?ti ale c?ror interese constau în promovarea ?i dezvoltarea educa?iei ?i a activit??ilor conexe în penitenciare din întreaga Europ?, în conformitate cu recomand?rile Consiliului Europei. EPEA este recunoscut? de Consiliul Europei ca o organiza?ie non-guvernamental? (ONG).
Se angajeaz? s? lucreze cu administra?iile penitenciarelor din Europa pentru a promova scopurile sale, dar este complet autonom? ?i independent?. În prezent, exist? peste 800 de membri EPEA în 35 de ??ri din Europa ?i nu numai. În afar? de deservirea scopurilor organiza?iei prin încurajarea form?rii de sucursale la nivel na?ional etc. EPEA organizeaz? o conferin?? interna?ional? important? despre educa?ia în penitenciare la fiecare doi ani.

Scopurile Filialei EPEA din Malta sunt:

  • De a ac?iona ca o ramur? recunoscut? a Asocia?iei Europene de Educa?ie în Penitenciare.
  • De a promova educa?ia în penitenciare în conformitate cu Recomandarea nr. R (89) 12 a Comitetului de Mini?tri c?tre statele membre ale Consiliului Europei (1989).
  • De a sprijini ?i contribui la dezvoltarea profesional? a persoanelor implicate în educa?ia în penitenciare, prin cooperare european?.
  • De a lucra cu organiza?iile profesionale aferente.
  • De a sprijini cercetarea în domeniul educa?iei în penitenciare.
  • De a monitoriza ?i sprijini dezvoltarea educa?iei în penitenciare în Malta

EPEA – Filiala Malta va fi partenerul principal pentru pachetul de lucru Exploatare (WP5) ?i va fi responsabil? de furnizarea unui plan de exploatare pentru supravegherea activit??ilor ?i revizuirea planului dac? este necesar.

Utilizarea re?elei EPEA este cel mai bun mod de a asigura exploatarea maxim? a rezultatelor proiectului ?i cel mai bun mod pentru diseminare.