Calitate (WP 6)

Acest pachet de lucru are drept scop combinarea inovativă de responsabilitate socială (SR) cu principii și instrumente de calitate și integrarea transversală a acestora în activitățile de management de proiect, pe durata EisAlp, pentru a maximiza contribuția socială a proiectului și pentru a garanta că rezultatele proiectului sunt oportune, relevante, și posibile, ating obiectivele planificate și contribuie la sustenabilitatea proiectului.

ACTIVITĂȚI

6.1 Dezvoltarea de politicilor de calitate și SR care să cuprindă obiective, instrumente de implementare și echipe responsabile. Politica de calitate se va baza pe principiile: relevanță, fezabilitate și eficiență, în timp ce politica de SR se va baza pe principiile: implicare a părților interesate, respectare a drepturilor omului, transparență și comportament etic.

6.2  Dezvoltarea de ”tablouri de bord” de calitate și SR, bazate pe OVI (Indicatori Obiectivi Verificabili) pentru rezultatele generale ale proiectului (care definesc calitatea, cantitatea și timpul de livrare pentru fiecare ieșire) și pentru măsurile SR cheie care vor fi convenite și adoptate de către echipele din proiect pentru fiecare WP pe baza unui set de indicatori SR deja dezvoltați de REPER21 pe baza GRI și ISO 260000. Instrumentele de calitate vor fi mai apoi convenite cu evaluatorul extern al cărui audit va consolida eforturile echipei de a oferi rezultate de înaltă calitate.

6.3 Monitorizarea periodică a respectării OVI de calitate și SR. Principalele instrumente utilizate pentru faza de monitorizare sunt vizite periodice la fața locului și chestionare. Faza de monitorizare va permite dezvoltarea și întreprinderea de măsuri corective bazate pe discrepanțele dintre politicile și ”tablourile de bord” de calitate și SR și realitățile de implementare care vor sprijini o îmbunătățire constantă a evoluției și durabilității proiectului.

6.4 Evaluarea succesului proiectului în termeni de calitate și SR pe baza criteriilor PCM de eficiență, eficacitate, impact, relevanța și durabilitate. Evaluarea finală a calității proiectului va fi precedată de un raport final de evaluare a calității, care va cuprinde o secțiune specifică a responsabilității sociale descriind măsurile SR aplicate.

WP 6 se adresează direct echipei proiectului, dar indirect, grupurilor țintă, în special prin componenta de calitate. Pentru a le implica, vor fi dezvoltate și aplicate chestionare specifice de satisfacție ale căror rezultate vor reprezenta date valoroase pentru politica de calitate. Mai mult decât atât, o secțiune specială pe site-ul proiectului va încuraja feedback-ul permanent din partea beneficiarilor proiectului.

REZULTAT