Inițiative De Învățare Pentru Ocuparea Forței De Muncă – LIFE (UK)

logo_life

LIFE este o Companie de Interes Comunitar care lucreaz? cu institu?ii publice ?i private pentru livrarea antreprenoriatului ?i programelor educa?ionale în Sistemul de Justi?ie Penal? din Marea Britanie. Programul nostru Eureka a fost proiectat ?i este livrat cu accent pe de?inu?ii prezen?i pentru a permite interven?ia timpurie ?i consolidarea reabilit?rii la eliberare.

LIFE deruleaz? programe folosind exper?i cu experien??, inclusiv, antreprenori, profesori ?i formatori. Eureka este un program acreditat pân? la nivelul 3 ?i lucrând cu Manchester College ?i Milton Keynes College, LIFE î?i deruleaz? în prezent programele de Formare a Formatorilor pentru a crea un portofoliu de formatori care doresc s? lucreze în serviciul penitenciar livrând acest program.

LIFE este cel mai potrivit pentru a participa la acest Proiect European deoarece programele noastre de Formare a Formatorilor includ accentul pe zonele de competen?e mai delicate: recunoa?terea caracteristicilor sociale ale de?inu?ilor, comunicarea ?i interac?ionarea cu prizonierii, men?inerea standardelor profesionale în timpul livr?rii programului, interac?ionarea ?i implicarea prizonierilor, interpretarea de roluri, oportunit??i de angajare/de auto-angajare, gradul de con?tientizare al s?n?t??ii mentale ?i lucrul cu p?r?ile interesate externe.

LIFE poate ?i va ajuta la elaborarea metodologiei programului prin schimbul de bune practici ?i sprijinirea cre?rii de materialele de curs. LIFE va avea, de asemenea, responsabilitatea de a organiza evenimentul Na?ional în Marea Britanie ?i urm?re?te s? adauge valoare la activitatea celorlal?i parteneri prin consultare. De asemenea, va fi implicat în toate pachetele de lucru ale proiectului.