Management (WP 1)

ACTIVITĂȚI

1.1    Dezvoltarea de metodologii de management de proiect, cu protocol și directive pentru raportarea internă și externă, calendar de implementare, management financiar.

a.    O atenție specială va fi acordată abordării părților interesate la nivel național și european. În cadrul acestor structuri vom implica în fiecare țară parteneră cel puțin 10 de profesioniști din educația adulților și 3 reprezentanți instituționali din sistemul penitenciar.

b.    Managementul WP va fi în strânsă cooperare și dependență cu Calitatea WP. Toate Măsurile de responsabilitate socială, criteriile de referință și standardele stabilite de Echipa de calitate vor fi implementate prin acțiuni de management.

c.    De asemenea, verificarea evaluatorului extern va fi integrată în cadrul deciziilor de management.

d.    În structura proiectului va fi integrat un auditor extern.

1.2    Dezvoltarea structurii proiectului, rețelelor naționale și grupurilor de lucru.
Grupuri de lucru:

  • ”Comitetul Consultativ al Proiectului”
  • ”Dezvoltare și testare”
  • ”Promovare”

1.3    Stabilirea de rețele de comunicare eficientă în interiorul (intranet) și exteriorul (site-ul web) parteneriatului proiectului, întreținerea și dezvoltarea acestora.

1.4    Dezvoltarea identității vizuale a proiectului și formatul tuturor materialelor de ieșire.

1.5    Stabilirea Acordului pentru Drepturile De Proprietate Intelectuală (Acordul DPI). Cele mai multe dintre rezultatele proiectului vor folosi licență de conținut deschis Creative Commons care să permită utilizarea gratuită sau dezvoltarea, cu menționarea sursei. Parteneriatul va decide ce rezultate vor rămâne în proprietatea parteneriatului pentru o exploatare viitoare.

REZULTATE

  • Manualul de Implementare a Strategiei – Raport de Implementare a Strategiei (RIS)
  • Site-ul web multilingv Eis-Alp.

Toți partenerii sunt implicați în acest pachet de lucru, oferind o contribuție importantă pe o perioadă de 24 luni, începând cu o întâlnire de proiect în București (noiembrie 2013).