Gestionarea Sistemului Suport De Integrare (WP 5)

Asistent Suport de Integrare și Materiale Suport 

Coordonat de Sistemul Penitenciar Inovator (IPS), Portugalia, acest pachet de lucru se va desfășura pe o perioadă de 6 luni.

ACTIVITĂȚI

5.1 Unirea profilului de competență al profesioniștilor din educația adulților din sistemul penitenciar, mediului on-line, materialelor suport noi și a celor deja dezvoltate într-un instrument suport coerent de integrare atât pentru profesioniștii din educația adulților cât și pentru managerii de penitenciare.

5.2 Traducerea din limba engleză în limbile țărilor partenere a sistemului suport final de integrare, împreună cu mediul său web și cu noi materialelor suport

5.3 Dezvoltarea de scenarii posibile de utilizare a instrumentului suport de integrare și implementarea în fiecare țară parteneră a scenariului cel mai potrivit pentru realitățile naționale, cu părțile interesate relevante în viața reală.

5.4 Prezentarea produsul final suport de integrare ca un instrument web disponibil de asemenea off-line, astfel încât să poată găzdui penitenciare cu resurse limitate pentru a fi utilizate de lucrătorilor/stagiari. Producerea unui manual scurt și clar pentru a demonstra utilizarea instrumentului de analiză de integrare pentru a ajuta profesioniștii din educația adulților și alți utilizatori ai Sistemului Suport de Integrare. Acolo unde este posibil ar trebui luate în considerare situațiile specifice fiecărei țări.

5.5 Dezvoltarea un instrument de evaluare scurtă pentru profesioniștii din educația adulților care au participat la programul Sistemului European de Sprijin pentru Integrare și un instrument echivalent pentru manageri de instituții penitenciare, care au sprijinit profesioniști din educația adulților în procesul de suport de integrare. Ambele instrumente ar trebui să fie disponibile on-line și prezentate la IPS.

EVENIMENTE CHEIE

Ianuarie 2015 – Întâlnire de proiect în Portugalia
Iunie / Iulie 2015 – Seminarii cu scenarii de implementare la nivel național

REZULTATE

  • Sistem de Suport european de inducție pentru adulți profesioniști in educatie, din sistemul de justiție penală – instrument bazat pe web. Il puteți accesa la http://www.bragi.si/eisalp/. Este un proces foarte simplu de auto-înregistrare, urmat de un grafic de auto-evaluare și un număr de module recomandate pentru învățare. O caracteristică a adăugat instrumentul nostru bazat pe web, dezvoltat special pentru sistemul penitenciar în cazul în care este dificil accesul on-line, am creat o versiune descărcabila instalabilă a platformei, pentru orice formator pentru a instala pe computer. Aici puteți descărca instrucțiunile de instalare. Și aici(630 Mb), puteți descărca pachetul de instalare.
  • Manual de utilizare al Suportului european de inducție. Il poți descărca aici(9Mb). Pentru ca platforma noastră se bazează Chamilo, puteți descărca, de asemenea, Ghidul profesorului Chamilo aici(12 Mb).
  • Raport de pilotare: Sistemul european de sprijin de inducție pentru adulți profesioniști in învățare din sistemul de justiție penală corecțional – O posibilă soluție la o provocare europeană. Aici poți descărca raportul în limba engleză, română, portugheză, slovenă și malteză.