Rețeaua Europeană Pentru Promovarea Unei Economii Responsabile – Reper 21 (RO)

logo_reper21

REPER21 are ca scop promovarea conceptului de dezvoltare durabil? prin ac?iuni desf??urate la nivel organiza?ional ?i individual. Începând cu anul 2006, asocia?ia a dezvoltat o gam? larg? de proiecte de înalt? calitate, finan?ate în principal prin Programul LLP în domenii cum ar fi haine durabile ?i turism, consumul durabil ?i dialog intercultural. Ei sunt creatorii ”SOCIETAL”, proiectul vast, care ofer? competen?e ?i instrumente pentru a adopta responsabilitatea social? ?i de mediu în cadrul societ??ii civile.

În cadrul EisAlp, REPER21 va coordona pachetul de lucru de Calitate (WP6). Echipa va dezvolta atât instrumente strategice (politici) cât ?i opera?ionale (tablouri de bord), care vor asigura încorporarea responsabilit??ii sociale ?i a principiilor de calitate în activit??ile ?i rezultatele proiectului.