Sistem Inovator De Penitenciare – IPS (PT)

logo_prison

IPS Sistemul Inovator de Penitenciare (având identitate juridic? QUALIFY JUST – IT Solutions and Consulting, LTD) este o companie divizat? a I.Zone Knowledge Systems, specializat? în dezvoltarea solu?iilor de management în penitenciare.

Ne-am construit experien?a pe parcursul a mai mult de un deceniu de activitate în consultan?? strategic?, instruire, consultan?? e-learning ?i dezvoltare a tehnologiilor informa?ionale.

Echipa IPS a vizitat 27 de sisteme diferite de corec?ie în mai mult de 32 de ??ri ?i a colectat bune practici de gestionare a proceselor din penitenciare în 130 de închisori.

Câteva dintre proiectele importante sunt proiectul PGISP cu privire la îmbun?t??irea culturii corporatiste în sistemele penitenciare prin implementarea a 12 sub-proiecte, în Portugalia, primul proiect strategic finan?at de FSE, Credem în Schimbare (www.credem-in-schimbare.org), România, ?i re?eaua EXOCOP (www.exocop.eu), o Re?ea European? de Cele Mai Bune Practici cu privire la Reintegrarea fo?tilor de?inu?i care cuprinde majoritatea serviciilor penitenciare din Europa.

În cadrul proiectului EisAlp, IPS este partenerul principal pentru GESTIONAREA SISTEMULUI SUPORT DE INTEGRARE (WP 5)