Societal

RESPONSABILITATE SOCIALĂ

EIS ALP este unul dintre proiectele inovatoare de top premiate cu un grant în 2013. Există multe motive pe lista noastră de inovație, dar o realizare de top este integrarea responsabilității sociale (SR) și a principiilor și instrumentelor de calitate și de a le integra transversal în activitățile de management de proiect.

Cum am venit cu această idee? Din 2010 CPIP este partener în rețeaua SOCIETALĂ a  REPER21, o rețea care a promovat introducerea indicatorilor de responsabilitate socială în viața organizațiilor neguvernamentale. Cu acest proiect, ne-am planificat să-l ducem cu un pas mai departe, și să integrăm acești indicatori în ciclul de viață al managementului de proiect, un nou efort al proiectelor finanțate de UE.

Ce dorim să realizăm cu această idee? 

  1. Maximizarea contribuției sociale a proiectului:
    • social (condiții decente de muncă, SSM, egalitatea de șanse, respectarea vieții private, dialog intercultural, universalitatea drepturilor omului). Aici dialogul nostru intercultural va juca un rol important, deoarece suntem 11 parteneri instituționali din 5 state membre UE, iar noi suntem extrem de diferiți.
    • economic (durabilitate, eficiența costurilor, stabilitatea locurilor de muncă, impact asupra comunității locale, promovarea CSR, economie verde și solidă),
    • de mediu (reducere-refolosire-reciclare, protecția biodiversității și a ecosistemelor, achiziții responsabile, promovarea principiilor de la Rio) și
    • guvernare (comunicare etică, implicarea părților interesate în ciclul de viață al proiectului, transparență, responsabilitate, coordonare cu alte proiecte similare, lobby și promovare). O parte importantă a proiectului nostru este co-dezvoltată prin implicarea directă a partenerilor noștri. Aceștia joacă un rol esențial, deoarece credem că numai prin implicarea directă a acestora, produsele noastre vor avea o bună utilizare și vor fi dezvoltate corect. Avem, de asemenea, o legătură puternică cu o mulțime de inițiative europene dezvoltate pe subiectul nostru, deoarece considerăm că trebuie să ne bazăm pe evoluțiile realizate de partenerii noștri. Și vom implementa proiectul în modul cel mai transparent și responsabil posibil, prin decizii convenite de parteneri, cu acces la toate evoluțiile realizate prin bani publici.
  2. Garantarea faptului că rezultatele proiectului sunt oportune, relevante, și posibile, ating obiectivele planificate și contribuie la sustenabilitatea proiectului. Pentru că ne pasă de banul public, de modul în care este cheltuit, și de rezultatele pe care le-au produs. Și vrem să vedem dacă și cum acestea pot fi îmbunătățite.

Cum intenționăm să facem acest lucru?

Dezvoltarea de politicilor de calitate și SR care să cuprindă obiective, instrumente de implementare și echipe responsabile. Politica de calitate se va baza pe principiile: relevanță, fezabilitate și eficiență, în timp ce politica de SR se va baza pe principiile: implicare a părților interesate, respectare a drepturilor omului, transparență și comportament etic.

Dezvoltarea de ”tablouri de bord” de calitate și SR, bazate pe OVI (Indicatori Obiectivi Verificabili) pentru rezultatele generale ale proiectului (care definesc calitatea, cantitatea și timpul de livrare pentru fiecare ieșire) și pentru măsurile SR cheie care vor fi convenite și adoptate de către echipele din proiect pentru fiecare WP pe baza unui set de indicatori SR deja dezvoltați de REPER21 pe baza GRI și ISO 260000. Instrumentele de calitate vor fi mai apoi convenite cu evaluatorul extern al cărui audit va consolida eforturile echipei de a oferi rezultate de înaltă calitate.

Monitorizarea periodică a respectării OVI de calitate și SR. Principalele instrumente utilizate pentru faza de monitorizare sunt vizite periodice la fața locului și chestionare. Faza de monitorizare va permite dezvoltarea și întreprinderea de măsuri corective bazate pe discrepanțele dintre politicile și ”tablourile de bord” de calitate și SR și realitățile de implementare care vor sprijini o îmbunătățire constantă a evoluției și durabilității proiectului.

Evaluarea succesului proiectului în termeni de calitate și SR pe baza criteriilor PCM de eficiență, eficacitate, impact, relevanța și durabilitate. Evaluarea finală a calității proiectului va fi precedată de un raport final de evaluare a calității, care va cuprinde o secțiune specifică a responsabilității sociale descriind măsurile SR aplicate.