Caracteristici speciale

 • Abordarea dezvoltării durabile, dezvoltarea unei calități deosebite și a unui sistem de management al societății.
 • Toate produsele sunt testate și evaluate de părțile interesate cărora le sunt destinate, atât în calitate de componente separate cât și ca un instrument complet de lucru.
 • EisAlp răspunde direct unuia dintre obiectivele specifice Grundtvig: A ajuta la a oferi adulților mijloace pentru îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor lor.
 • Contribuție substanțială la dezvoltarea politicilor naționale și ale UE în domeniul educației adulților.
 • Priorități de proiect Multilaterale:
  • Înființarea de cursuri de formare pentru personalul din educația adulților.
  • Împărtășirea experienței și bunelor practici și generarea de rezultate concrete adecvate pentru diseminare (metode, instrumente, materiale, cursuri). Munca noastră de dezvoltare se bazează pe cercetările deja dezvoltate. Biblioteca virtuală  se bazează pe materiale disponibile dezvoltate prin inițiative LLP și prezentate ca exemple de bune practici.
  • Asigurarea calității educației adulților, inclusiv dezvoltarea profesională a personalului dezvoltând competențele și cariera profesorilor, formatorilor și altor categorii de personal.
  • Îmbunătățirea conținutului și organizării educației adulților, prin producerea, testarea, evaluarea/diseminarea comparativă a programelor de studiu inovatoare, metodologiilor și modulelor pentru cursanții adulți.
  • Îmbunătățirea managementului educației adulților, măsurilor care vizează dezvoltarea dimensiunii educative a organizațiilor care nu au ca obiectiv primar educația adulților.