Strategie

OBIECTIVUL PRINCIPAL: Îmbunătățirea conținutului și furnizarea de educație adulților din penitenciare.

OBIECTIVUL 1.1: Dezvoltarea unui Profil European de Competență-Cheie pentru profesioniștii din educația adulților care lucrează în sistemul penitenciar, pe baza:

  • Competențelor-cheie pentru profesioniștii din educația adulților: contribuția la dezvoltarea unui cadru de referință al competențelor-cheie pentru profesioniștii din domeniul educației adulților;
  • Cercetărilor naționale în țările partenere realizate pe părțile interesate relevante;
  • Analizei europene a materialelor disponibile pe subiect dezvoltate în alte inițiative LLP.

OBIECTIVUL 1.2: Dezvoltarea suportului modular de integrare special conceput pentru profesioniștii din educația adulților care lucrează în sistemul penitenciar, pe baza profilului european de competență-cheie dezvoltat anterior, compus din:

  • Platforme Interactive online care acționează ca un instrument de evaluare a competențelor deja dobândite și de ghidare în planuri de dezvoltare ulterioare
  • Instruire modulară pentru pregătirea cadrelor de învățare pentru adulți în abordarea provocărilor specifice, elaborată în conformitate cu standardele și formatele cursurilor de formare Grundtvig și enumerate ca atare. (Formarea inițială a profesorilor)
  • Competență-cheie indexată în bibliotecă virtuală cu materiale puse la dispoziție de către parteneri și de la alte inițiative LLP. (Dezvoltare Profesională Continuă)

AL DOILEA OBIECTIV: Îmbunătățirea managementului profesioniștilor din educația adulților prin măsuri de dezvoltare a dimensiunii de învățare a sistemului corecțional de justiție penală în țările partenere.

OBIECTIVUL 2.1: Integrarea sprijinului de integrare și a componentelor sale în sistemul penitenciar, la departamentul educațional și la nivelul de management de personal prin:

  • Promovarea profilului european al competenței-cheie pentru profesioniștii din educația adulților care lucrează în sistemul penitenciar ca o bază solidă pentru profesionalizarea predării în penitenciare;
  • Includerea unei funcționalități de management în instrumentul sprijin de integrare pentru evaluarea și urmărire;
  • Adaptarea formării modulare astfel încât să poată fi utilizată de departamentele educaționale din penitenciare ca pregătire introductivă în prima zi pentru noii profesori.