Penitenciarul Arad – Centrul De Formare şi Specializare a Ofiţerilor din Administraţia Penitenciară – CFSO (RO)

logo_minister

Centrul de Formare Si Specializare a Ofiterilor din Administratia Penitenciara este o divizie a Penitenciarului Arad care asigur? formarea ini?ial? ?i continu? a personalului penitenciar din România, pentru a asigura dezvoltarea competen?elor profesionale în conformitate cu atribu?iile specifice.

Organiz?m cursuri de formare ini?ial? ?i de reconversie profesional?, întâlniri, ateliere de lucru, schimburi de informa?ii ?i bune practici în cadrul grupurilor de speciali?ti etc. Activit??ile de formare sunt sus?inute de profesori cu experien?? vast? în medii penitenciare, împreun? cu speciali?ti invita?i din sistemul penitenciar. Centrul a dezvoltat ?i a pus bazele unui curs continuu pentru personalul penitenciar (educatori, ofi?erii de închisoare, asistente medicale), care lucreaz? cu minorii ?i infractorii tineri, cu scopul de a îmbun?t??i comunicarea participan?ilor ?i abilit??ile pedagogice.

CFSO va fi implicat în toate pachetele de lucru ale proiectului. În plus, centrul va coordona cercetarea celui de-al doilea WP ?i va intra în contact direct cu p?r?ile interesate din România.