User Voice (UK)

logo_user_voice

User Voice este o organiza?ie na?ional? de caritate condus? de utilizator care lucreaz? în ?i în jurul sistemului de justi?ie penal?; acesta se bazeaz? pe principiile de coproduc?ie; c? utilizatorii de servicii din sistemul de justi?ie penal? trebuie s? fie implica?i în proiectarea, punerea in func?iune ?i furnizarea de servicii pentru ca interven?iile s? fie de succes. De multe ori serviciile pentru infractorii sunt concepute de c?tre cei care nu au o experien?? direct? în sistemul de justi?ie penal? ?i, prin urmare, punctul de vedere al utilizatorilor de servicii este imperativ pentru a se asigura c? orice politici ?i practici sunt adecvate scopului.

Suntem specializa?i în implicarea utilizatorilor de servicii ?i dezvoltarea de forumuri de utilizatori de servicii prin care administratorii si furnizorii de servicii pot conecta cu aceast? perspectiv?.

De asemenea, sus?inem vizibilitatea infractorilor reforma?i în furnizarea de servicii, ?i, ca atare, am ini?iat angajarea utilizatorilor de servicii în activitatea noastr? de justi?ie penal?, încercând s? gestion?m riscurile percepute ?i reale, precum ?i eliminarea barierelor de discriminare cu care se confrunt? cei cu antecedente penale în pia?a for?ei de munc?.

User Voice este de asemenea un sus?in?tor al sprijinului egal în penitenciare ?i pred?m cursuri de Mentorat Egal în penitenciare ?i eliberare condi?ionat?.

User Voice dore?te s? fie implicat în dezvoltarea acestui proiect deoarece poate introduce în mod eficient perspectiva utilizatorului de servicii în proces, ?i s? utilizeze aceast? experien?? pentru a consolida programul. Contractele noastre curente în unsprezece penitenciare, cinci trusturi de eliberare condi?ionat? (inclusiv Londra) vor fi esen?iale, facilitând accesul la penitenciare ?i implicându-se împreun? cu personalul din educa?ie care lucreaz? în unit??ile penitenciare. De asemenea, va fi implicat în toate pachetele de lucru ale proiectului.