Center za promocijo vseživljenjskega učenja – CPIP (RO)

logo_cip

CPIP je koordinator projekta in sledi motu: »U?enje skozi vse življenje je klju?nega pomena, da se ohrani ritem!«

Center je nevladna in neprofitna institucija za spodbujanje kulture vseživljenjskega u?enja skozi dejavno sodelovanje vseh ?lanov skupnosti pri razvoju usklajene strategije za izvajanje koncepta in prakse “vseživljenjsko u?enje”. Ta strategija mora postati obvezna v prehodnem romunskem sistemu izobraževanja in usposabljanja.

CPIP se je zavezala k vklju?evanju na?ela enakih možnosti za obsojence in nekdanje storilce kaznivih dejanj v povezanih javnih politikah in praksah kot sestavni del demokratizacije in ustvarjanje odprte družbe, ter z namenom, da bi ponovno opredelili status in izboljšanje stanja marginaliziranih skupin v Romuniji. Podpira pobude in vodi programe in projekte, katerih cilj je ozaveš?anje romunske družbe v zvezi z izobraževanjem v zaporih in vlogo, ki jo lahko ima in mora imeti v družbenem razvoju države.

CPIP je del evropskih in nacionalnih mrež, ki se osredoto?ajo na usposabljanje za izobraževanje odraslih in je izvajal pomembne projekte za:

  • socialno varstvo in marginalizirane skupine;
  • družbeno odgovornost kot del dveh nacionalnih omrežij;
  • regionalni razvoj s sodelovanjem na podro?ju zdravja in varnosti pri kmetijskem sektorju in pri usposabljanju na razvijajo?em podeželju.
  • razvoj malih in srednje velikih podjetij v sodelovanju z MSP podpornim organom in z razvojem orodij za integracijo mobilnih delavcev.