Razvoj Podpornih Materialov (DP 4)

Delovni paket koordinira Evropsko združenje organizacij za izobraževanje odraslih – Enota Malta.

AKTIVNOSTI

4.1. Razvoj novih podpornih materialov za strokovnjake, ki delajo na področju izobraževanja odraslih (v angleščini); na podlagi profila kompetenc za učitelje, ki učijo v zaporih, v obliki prilagodljivih modulov, ki so primerni tako za spletno okolje kot za frontalno usposabljanje. Novi podporni materiali bojo na voljo v sklopu spletno oblikovanega Indukcijskega asistenta in tudi kot oblika Grundtvig nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v izobraževanju odraslih.

Usposabljanje bo oblikovano v času trajanja projekta in se bo izvedlo v prvem letu po zaključku implementacije projekta kot merilo uporabe. Podporni materiali bojo v angleščini in prevedeni v jezike partnerskih organizacij. Usposabljanje se bo izvajalo v angleškem jeziku.

4.2 Uporaba že razvitih modularnih podpornih materialov iz preteklih projektov in usposabljanj ter njihovo vključevanje v indukcijsko podporno spletno okolje. To bo  virtualna knjižnica. Na ravni partnerstva Eis-Alp že imamo več kot pet razvitih gradiv iz prejšnjih projektov, ki jih bomo vključili v virtualno knjižnico. Tej bomo dodali še vse javno dostopne materiale iz drugih projektov.

4.3. Validacija podpornega gradiva v sodelujočih partnerskih državah in prevajanje gradiva v jezik partnerske organizacije, kjer bo to potrebno. Validacija bo potekala v sodelovanju zainteresiranih skupin, v obliki »ena-na-ena«. Prva priložnost validacije s predstavniki zainteresiranih skupin bo mogoča že v sklopu seminarja, ki bo potekal okviru DP 3.

4.4. Spremljanje napredka preko spletne strani in prilagoditev orodja, v kolikor bo to potrebno. Rezultati bojo za potrebe analize in poročanja posredovani EPEA – Enota Malta.

REZULTATI

  1. a) na spletu format integriran v orodje za indukcijo pomočnika;

  Tukaj si lahko prenesete 6 razvitih modulov v angleškem jeziku. Vsak modul bo imel vsebine PPT, vdelani nalog in priporočil nadaljnje branje. Za nacionalne jezikovne različice, jih boste našli, ko se prijavite na EISALP platforme na http://www.bragi.si/eisalp/. Podrobnosti o platformi boste našli na naslednji TAB te spletne strani.

  Moduli so napredovali na platformi EPALE in boste našli članek o njih na https://ec.europa.eu/epale/en/resource-centre/content/providing-learning-experience-and-supporting-tools-those-who-wish-deliver

   

  1. b) usposabljanje razred v obliki usposabljanja osebja za zapornike strokovnjakov, izobraževanje strokovnjakov in študentov. Usposabljanje je potekalo v Timisoara, v obdobju 24-25 / 02/2016, skupaj z zaključno konferenco o projektu. Usposabljanje je napredoval na EPALE platformo koledar, na https://ec.europa.eu/epale/en/content/prison-education-and-its-professionals-portrait-prison-educator

  Si lahko ogledate fotografije z usposabljanjem tukaj (14 Mb)

  Ogledate si lahko program usposabljanja tukaj

   

  1) Ključne kompetence indeksira virtualna knjižnica za izobraževanje odraslih strokovnjake, ki se ukvarjajo z vzgojnih sistema kazenskega pravosodja

  Tukaj (1.15 Gb) si lahko prenesete angleško različico naše predlagane knjižnice branje dveh ravneh. Materiali so javni dokumenti, ki najdemo na voljo iz različnih virov na spletu, preteklih projektov in evropskih pobud partnerji. . Za nacionalne jezikovne materialov, jih boste našli, ko se prijavite na EISALP platforme na http://www.bragi.si/eisalp/

  2) ni predvideno v začetnih fazah projekta, partnerji v okviru usklajevanja vodje WP razvil tudi n terjajo posebnih modulov off-line in podpornih materialov za učiteljev in vzgojiteljev, ki zagotavljajo usposabljanje učiteljev za bodoče učitelje v zaporih. Lahko jih prenesete tukaj (450 Mb) v angleškem jeziku.