Razvoj Indukcijskega Asistenta (DP 3)

Delovni paket traja 11 mesecev in ga koordinira EuroCoop – inštitut za evropske raziskave in razvoj iz Slovenije

AKTIVNOSTI

3.1. Razvoj spletnega okolja za usposabljanje učiteljev, ki učijo v zaporih:

  • pomoč pri samoevalvaciji kompetenc učiteljev, ki učijo v zaporih, s pomočjo razvitega profila kompetenc;
  • zagotavljanje rešitev pri usvajanju manjkajočih kompetenc (in uvajalni program, če je to potrebno) ter podpornih materialov, razvitih v okviru projekta (DP 4) in zunaj (že razvita usposabljanja in materiali drugih projektov);
  • ponuditi orodje načrtovanja osebnega razvoja, ki bo pomagal učiteljem na področju izobraževanja odraslih pri načrtovanju in ocenjevanju osebnega napredka

3.2. Validacija Indukcijskega asistenta (v angleščini) v zaporih sodelujočih partnerskih držav. Materiali bojo prevedeni v jezike partnerskih držav, kjer bo to potrebno.

3.3. Spremljanje napredka preko spletne strani in prilagoditev orodja, v kolikor bo to potrebno. Rezultati bojo za potrebe analize in poročanja posredovani EUROCOOP-u.

KLJUČNI DOGODKI
Maj 2014 – projektni sestanek v Sloveniji
November 2014 – delavnice nacionalne validacije

REZULTATI
Evropski indukcijski asistent – spletno orodje

Temelji orodje web je v sebi , brez vsebine in funkcij , razvitih v DS 4 in 5 , je razvil vodja WP , po intenzivnem sodelovanju in komunikaciji s partnerji . Izbira najbolj primerno rešitev IT ni bila enostavna pot , je bilo učenje izkušnja za vse .

Tukaj si lahko prenesete bazo dokumentacije , v angleškem < opisuje Requierements , funkcionalnosti in ključne točke izbrano rešitvijo , ki bo kasneje izvedbo modulov , vrednotenje in učne poti za naše učitelje