Objavljanje In Promoviranje (DP 7)

1. Cilj: Povečati ozaveščenost v zaporu, podpreti organizacije, agencije, ki se ukvarjajo z izobraževanjem zapornikov, šole, skupine in večje skupnosti.

Aktivnosti objavljanja in promoviranja bojo nagovarjale zgoraj omenjene ciljne skupine s pomočjo verodostojnih komunikacijskih kanalov. Vsak partner bo upoštevajoč ukrepe krovne promocijske strategije in v sodelovanju z odgovornim za promocijo projekta oblikoval svojo promocijsko strategijo.
Aktivnosti objavljanja in promocije bojo vključevale:

  • visokokakovostno spletno stran projekta,
  • zloženko s splošnimi informacijami o projektu,
  • bazo ključnih kontaktnih podatkov projektnih partnerjev za potrebe elektronske komunikacije,
  • posodabljanje informacij na spletni strani projekta,
  • pripravo prispevkov za evropske publikacije in revije,
  • celostno grafično podobo projekta,
  • enodnevno mednarodno konferenco, na kateri se bojo zainteresiranim skupinam predstavili rezultati projekta z namenom izmenjave izkušenj in mnenj o rezultatih EisAlp projekta ter prenosa in nadaljnje uporabe.

2. Cilj: Zagotoviti trajnostno platformo za rezultate projekta in njegov nadaljnji razvoj.

Aktivnosti objavljanja in promoviranja bojo osredotočene na akterje, ki že delujejo na področju izobraževanja v zaporih, ki lahko zagotovijo nadaljnjo uporabo razvitih rešitev ali tistih, ki se z izobraževanjem v zaporih šele srečujejo.

ČAS: 24 mesecev

KLJUČNI DOGODKI

IALP konferenca – Portret zaporne vzgojitelja – 24/02/2016 Timisoara. Za fotogalerijo in posnetke dogodka kliknite tukaj

Za program konference in podrobnosti kliknite tukaj
REZULTATI
•    EisAlp promocijski paket
•    EisAlp enodnevna mednarodna konferenca