Evropska Mreža Za Spodbujanje Odgovornega Gospodarstva – Reper 21 (RO)

logo_reper21

Cilj REPER 21 je spodbujati koncept trajnostnega razvoja s pomo?jo ukrepov na organizacijski in individualni ravni. Od leta 2006 je društvo razvilo široko paleto visoko kakovostnih projektov, ki se financirajo v glavnem s programom LLP na podro?jih, kot so trajnostna obla?ila in turizem, trajnostna potrošnja in medkulturni dialog. So ustvarjalci koncepta SOCIETAL, ki zagotavlja spretnosti in orodja za sprejemanje družbenih in okoljskih odgovornosti znotraj civilne družbe.

Znotraj EisAlp bo REPER21 usklajeval delovni paket Quality (WP 6). Ekipa bo razvila   tako strateška (politike) kot operativna orodja, ki bodo vklju?ila družbeno odgovornost in na?ela kakovosti v dejavnosti in rezultate projekta.