Inovativni zaporni sistem – IPS (PT)

logo_prison

IPS (pravni subject je IT Solutions and Consulting, Ltd) je kot podaljšek podjetja I. Zone Knowledge Systems, ki je specializirano za razvoj rešitev pri upravljanju zaporov.

Zgradili so strokovno znanje in izkušnje v ve? kot desetletju dela v strateškem svetovanju, usposabljanju, e-u?enju, svetovanju in razvoju informacijskih tehnologij.

IPS ekipa je obiskala 27 razli?nih vzgojnih sistemov v ve? kot 32 državah, medtem ko so zbirali primere dobrih praks na podro?ju procesov upravljanja zaporov v 130 zaporih.

Nekateri projekti, ki jih velja še omeniti so: projekt PGISP o izboljšanju podjetniške kulture v zaporniških sistemih skozi implementacijo 12 podprojektov na Portugalskem; prvi strateški projekt, ki ga financira Evropski socialni sklad, Credem v Schimbare (www.credem -in- schimbare.org) v Romuniji ter EXOCOP omrežje (www.exocop.eu), Evropska mreža najboljše prakse na podro?ju vklju?evanja bivših kaznjencev, ki vklju?uje ve?ino zaporniških ustanov v Evropi.

V okviru projekta AisElp, je IPS vodilni partner za delovni paket Piloting of Induction Support (WP 5).