Učne pobude za zaposlovanje – LIFE (UK)

logo_life

LIFE je podjetje, ki sodeluje z zasebnimi in javnimi organi pri prenašanju podjetništva in izobraževalnih programov v sistem kazenskega pravosodja po vsej Veliki Britaniji. Njihpv program Eureka je bil zasnovan in se izvaja z osredoto?enjem na že obstoje?ih programih, ki služijo zapornikov, omogo?a zgodnje intervencije in izboljšanje rehabilitacije po izpustitvi iz zapora.

S podporo guvernerjev in sodelovanjem skupaj z Reducing Reoffending Manager organizacijo, je bil program EUREKA sprejet in se uspešno nadaljuje v HMP Featherstone, HMP Oakwood, HMP Swansea, HMP Drake Hall. Z majhno ekipo 3 strokovnjakov in s podporo Sveta direktorjev iz javnega, zasebnega in tretjega sektorja, sodelujejo z ostalimi strokovnjaki na podro?ju kriminalnega sistema.

LIFE razvija programe s pomo?jo izkušenih strokovnjakov, vklju?no s podjetniki, u?itelji in trenerji. EUREKA je akreditiran program do Ravni 3 in sodeluje z Manchester College in Milton Keynes College. LIFE trenutno uvaja v svoje programe te?aj mentorja za usposabljanje za delo v zaporu.

LIFE programi usposabljanja so osredoto?eni na mehkejša podro?ja znanja in spretnostih: priznavanje socialnih zna?ilnosti zapornikov, interakcija z zaporniki, vzdrževanje poklicnih standardov. Hkrati pa je to program, ki deluje in se ukvarja z zaporniki ter jim ponuja zaposlitvene / samozaposlovalne možnosti.

LIFE lahko in bo pomagal pri razvoju metodologije programa z izmenjavo dobrih praks in podporo pri oblikovanju u?nega gradiva. LIFE bo tudi nosil odgovornost za organizacijo nacionalnega dogodka v Veliki Britaniji in si prizadeval za dodano vrednost k delu z drugimi partnerji preko konzultacij. Sodeloval bo tudi v vseh ostalih delovnih paketih projekta.