Vodenje (DP 1)

1.1 Razvoj metodologije projektnega vodenja, s protokolom in smernicami za notranje in zunanje poročanje, implementacijskim koledarjem in finančnim vodenjem

a.    Poseben poudarek bo na vključevanju interesnih skupin na nacionalni in evropski ravni. V okviru teh struktur bomo v vsaki partnerski državi vključili najmanj 10 učiteljev, ki delujejo na področju izobraževanja odraslih in 3 predstavnike strokovnjakov, ki delajo v zaporih.
b.    Delovni paket vodenje projekta bo tesno povezano z delovnim paketom, ki je zadolžen za kakovost. Vsi ukrepi družbene odgovornosti, merila in standardi, ki jih je oblikovala skupina za kakovost, bojo izvedeni znotraj aktivnosti tega delovnega paketa.
c.    Ocena zunanjega ocenjevalca bo vključena v odločitve vodenja.
d.    Predvideva se tudi sodelovanje zunanjega revizorja.

1.2 Razvoj projektne strukture, nacionalnih mrež in delovnih skupin.

Delovne skupine:

  • “Projektni svetovalni odbor”
  • “Razvoj in preizkušanje”
  • “Napredovanje”

1.3 Vzpostavitev učinkovite komunikacijske mreže znotraj (intranet) in zunaj (spletna stran) projektnega partnerstva ter vzdrževanje in razvoj le-tega.

1.4 Razvoj celostne podobe projekta in vseh rezultatov projekta.

1.5 Priprava sporazuma o varovanju in prenosu pravic intelektualne lastnine. Večina projektnih rezultatov bo označenih s Creative Commons left-right licenco, ki omogoča brezplačno uporabo ali razvoj z navedbo vira. Partnerstvo bo odločilo, kateri rezultati bojo ostali v lasti partnerstva za nadaljnjo uporabo.

REZULTATI

  • Metodologija implementacije (priročnik) – Poročilo o izvajanju strategije (ISR);
  • večjezična spletna stran projekta EisAlp.

V delovnem paketu sodelujejo vsi partnerji, začel pa se je s projektnim srečanjem v Bukarešti (november 2013).