Nacionalno Združenje Za Družinsko Akcijo – Anjaf (PT)

ANJAF_logo_Novo

ANJAF je neprofitna organizacija, ustanovljena leta 1989, katere cilj je spodbuditi solidarnost med mladimi, njihovimi družinami in skupnostjo z namenom spodbujanja enakosti, pravi?nosti in napredka z usklajenimi ukrepi gospodarskega, socialnega in kulturnega razvoja, zagotavljanjem predstavništva, participacije in intervencije.

Glavni cilj je izvajanje dejavnosti, ki prispevajo k družbeno-poklicni integraciji in k socialno-kulturnemu razvoju vseh izpostavljenih skupin, da bi spodbujali socialno harmonijo.

ANJAF ima dolgoletne izkušnje v zaporniškem okolju in deluje od leta 2004 v številnih projektih, neposredno ali posredno povezanih z zaporniki na nacionalni in nadnacionalni ravni.

ANJAF bo sodeloval pri vseh delovnih paketih projekta, predvsem pa so odgovorni pri izvajanju projektnih dejavnosti na nacionalni ravni in pri zagotavljanju sodelovanja ustreznih zainteresiranih strani. Sodelovali bodo pri vseh sestankih projekta in na nacionalni ravni organizirali delavnice z zainteresiranimi stranmi, kot je predvideno v projektu.