Raziskave (DP 2)

Delovni paket traja 8 mesecev, koordinira pa ga Center za usposabljanje paznikov iz Romunije.

AKTIVNOSTI

2.1. Identifikacija kompetenc: Zbiranje razpoložljivih informacij po državah partnericah o dolžnostih, nalogah, odgovornostih, vlogah in delovnih okoljih, ki so povezani z delom učiteljev v zaporih ter identifikacija ustreznih znanj in spretnosti, ki jih morajo imeti učitelji, ki poučujejo v zaporih.

2.2. Modeliranje kompetenc: Na podlagi zbranih informacij razvoj konsistentnega profila kompetenc za učitelje, ki poučujejo v zaporih.

2.3. Ocena kompetenc: s pomočjo predstavnikov različnih zainteresiranih skupin preverjanje ustreznosti in konsistence identificiranega nabora kompetenc.

KLJUČNI DOGODKI
V aprilu 2014 se bojo v vsaki državi izvedle delavnice vrednotenja.

REZULTATI
Oblikovala se bo brošura, ki bo prevedena v pet evropskih jezikov. V njej bo predstavljen profil učiteljev, ki poučujejo v zaporih – seznam ključnih kompetenc.

Here you can download in

The profile was promoted by the Romanian National Coordinator onto the EPALE platform. You can find articles and downloadable resources here or by searching the term “EISALP” into the EPALE Platform.