Posebnosti

  • Uporabljamo trajnostno-razvojni pristop, ki razvija poseben kakovostni sistem družbeno odgovornega upravljanja.
  • Vsi izdelki so testirani in vrednoteni s strani uporabnikov – zainteresiranih skupin.
  • EisAlp neposredno odgovarja na enega od specifičnih ciljev Grundtvig programa: Pomoč odraslim pri iskanju poti do izboljšanja znanja in kompetenc.
  • Projekt predstavlja pomemben prispevek k razvoju nacionalnih in evropskih politik na področju izobraževanja odraslih.
  • Prednostne naloge večstranskih projektov:
   • Vzpostavitev stalnega strokovnega izpopolnjevanja za zaposlene v izobraževanju odraslih.
   • Izmenjava izkušenj in dobrih praks ter ustvarjanje dejanskih rezultatov in učinkov, primernih za razširjanje (metode, orodja, gradivo, programi). Razvoj naše projektne ideje temelji na že razvitih raziskavah. Virtualna knjižnica bo vsebovala razpoložljive materiale, ki so bili razviti skozi VŽU projekte in prikazani kot primeri dobrih praks.
   • Zagotavljanje kakovosti učenja odraslih, vključno s strokovnim razvojem osebja: razvoj kompetenc in poklicnih poti učiteljev, vodij usposabljanja in drugega osebja.
   • Izboljšanje vsebine in izvajanja izobraževanja odraslih preko izdelave, preskušanja, primerjalnega ocenjevanja/razširjanja inovativnih učnih načrtov, metodologij in modulov za učeče se odrasle.
   • Izboljšanje upravljanja izobraževanja odraslih, t.j ukrepi za razvoj učne dimenzije organizacij, ki se ne ukvarjajo primarno z izobraževanjem odraslih.