Strategija

PRVI CILJ: Izboljšati vsebine in ponudbo izobraževanja v zaporih. 

1.1.    CILJ: Razviti profil evropskih ključnih kompetenc za učitelje, ki poučujejo v zaporih, ki temeljijo na:

  • ključnih kompetencah za izobraževanje odraslih: prispevek k razvoju referenčnega okvira ključnih kompetenc za strokovnjake, ki delujejo na področju izobraževanja odraslih,
  • nacionalnih raziskavah v državah projektnih partnericah, v katere so bile vključene ustrezne skupine zainteresirane javnosti,
  • evropskih analizah dosegljivih materialov z ustreznimi vsebinami, razvitih v drugih VŽU pobudah.

1.2.    CILJ: Razviti modularno, prilagojeno indukcijsko podporo za učitelje, ki poučujejo v zaporih, temelječo na Evropskem referenčnem okviru ključnih kompetenc, sestavljeno iz:

  • interaktivne spletne platforme – samoevalvacijsko orodje za ugotavljanje že usvojenih kompetenc ter usmerjanje v načrtovanje pridobivanja novih, ustreznih,
  • modularnega usposabljanja za učitelje in njihovo pripravo na izzive poučevanja v zaporih, ki bo razvit po standardih akcije Grundtvig nadaljnja izobraževanja in usposabljanja v izobraževanju odraslih (Uvajalno usposabljanje učiteljev)
  • virtualna knjižnica s podpornimi materiali, ki bojo razvite s pomočjo projektnega partnerstva oz. so bila že razvita v sklopu predhodnih VŽU projektov (kontinuiran strokovni razvoj).

DRUGI CILJ: Izboljšati upravljanje usposabljanja strokovnjakov s pomočjo razvoja sistema izobraževanja učiteljev, ki poučujejo v zaporih v državah partnericah.

2.1.    CILJ: Vključiti indukcijsko podporo in njene komponente v sisteme izvrševanja kazenskih sankcij – službe za izobraževanje in človeški viri:

  • s promocijo Evropskega referenčnega okvira ključnih kompetenc za učitelje, ki poučujejo v zaporih, z namenom zagotoviti profesionalno raven učenja v zaporih;
  • z vključevanjem funkcij upravljanja v indukcijsko podporno orodje za evalvacijo in spremljanje;
  • z oblikovanjem modularnega usposabljanja, ki ga bojo izobraževalni oddelki v zaporih lahko uporabljali kot uvodno usposabljanje za nove učitelje.