Povzetek

Evropski indukcijski podporni sistem za učitelje, ki poučujejo v zaporih (EisAlp), predstavlja dinamično in inovativno partnerstvo, ki si prizadeva za razvoj izobraževanja v evropskih zaporih. Šibka usposobljenost učiteljev v zaporih je po izkušnjah partnerjev v projektu glavna prepreka za boljši razvoj vseživljenjskega učenja v zaporih.

Ugotavljamo, da tako na evropski kot na nacionalnih ravni učitelji niso ustrezno pripravljeni na delo v zaporih. To se še posebej kaže pri pomanjkanju razumevanja, kakšen naj bo učitelj v zaporu in katere spretnosti in veščine naj obvladati. Le tako lahko, sicer izjemni strokovnjaki na področju pedagogike, postanejo tudi odlični učitelji v zaporih.

Zato smo sprejeli izziv, s katerim želimo dokazati, da lahko mešano partnerstvo javnih institucij in zasebnih organizacij s skupnimi pobudami in sodelovanjem razvije ustrezne rešitve in omogoči učiteljem ustrezno pripravo na delo v zaporih.

Eden izmed pomembnejših lastnosti izbranega partnerstva je, da povezuje organizacije, ki imajo izkušnje na področju vseživljenjskega učenja v zaporih in so v neposrednem stiku z učitelji, ki učijo v zaporih. Uspešno delo učiteljev v zaporih je odvisno od njihove predhodne priprave in usposobljenosti za delo v zaporih, poznavanja posebnosti te ciljne skupine ter sistema, ki velja v zaporih. Učitelji, ki učijo v zaporih, morajo zato imeti ustrezna znanja in kompetence. Zato je potrebno razviti profil ključnih kompetenc, ki jih morajo imeti učitelji, ki učijo v zaporih, ter jih opremiti s postopki in orodji v podporo samoevalvaciji in nadaljnjemu strokovnemu razvoju. Usposabljanja bojo podprta z indukcijskimi podpornimi materiali, virtualnimi viri in strategijami v podporo izboljšanja in profesionalizacije izobraževanja v zaporih.

Pri opredeljevanju problemov in razvoju rešitev bojo sodelovale vse zainteresirane skupine. Prav razlike med državami partnericami in široka geografska pokritost sta ključni za uspešen razvoj politike in prakse. Končni rezultat bojo tako bolje izobraženi zaporniki, z več možnostmi za uspešno reintegracijo.

Projekt ni usmerjen le v dosego kratkoročnih ciljev/rezultatov/učinkov, ampak trajnostno, s ciljem ponuditi vzorčni evropski model odgovornega upravljanja.