Evropsko Združenje Za Izobraževanje V Zaporih – Podružnica Malta (MT)

logo_epea1

Malteška podružnica Evropskega združenja za izobraževanje v zaporih je predvsem lokalna izpostava EPEA. Evropsko združenje za izobraževanje v zaporih je organizacija, sestavljena iz pedagogov v zaporih, administratorjev, guvernerjev, raziskovalcev in drugih strokovnjakov, katerih interesi so v spodbujanju in razvijanju izobraževanja in z njim povezanih dejavnosti v zaporih po vsej Evropi v skladu s priporo?ili Sveta Evrope. EPEA je s strani Sveta Evrope priznana kot nevladna  organizacija (NVO).

Zavezana je k sodelovanju z upravami zaporov v Evropi, da lahko sledi svojim ciljem, vendar je popolnoma samostojna in neodvisna. Trenutno obstaja ve? kot 800 ?lanov EPEA v 35 državah v Evropi in drugod po svetu. Poleg izpolnjevanja ciljev organizacije s spodbujanjem ustanavljanja nacionalnih podružnic, EPEA organizira veliko mednarodno konferenco o izobraževanju v zaporih na vsaki dve leti.

Cilji EPEA Malta:

  • Deluje kot podružnica priznanega Evropskega združenja za izobraževanje v zaporih.
  • Spodbuja izobraževanja v zaporih po Priporo?ilu R (89) 12 Odbora ministrov držav ?lanic Sveta Evrope (1989).
  • Nudi podporo in pomo? pri poklicnem razvoju oseb, vklju?enih v izobraževanje v zaporih s pomo?jo evropskega sodelovanja.
  • Sodeluje s sorodnimi strokovnimi organizacijami.
  • Podpira raziskave na podro?ju izobraževanja v zaporu.
  • Spremlja in podpira razvoj izobraževanja v zaporu na Malti.

EPEA – Malta bo vodilni partner za delovni paket Exploitation (WS 5) in bo odgovoren za zagotavljanje na?rta za nadzor dejavnosti in tudi spreminjanjem na?rta, ?e bo potrebno.

Uporaba omrežja EPEA je najboljši na?in, da se zagotovi maksimalno izkoriš?anje rezultatov projekta in najboljši na?in za promocijo.