Center za usposabljanje zapornikov Arad (RO)

logo_minister

Izobraževalni center za paznike v zaporih je izpostava, locirana v zaporu Arad za zagotavljanje za?etnega in stalnega usposabljanja romunskega zaporniškega osebja, ter razvoja poklicnega znanja in spretnosti v skladu s posebnimi nalogami.

Organizirajo za?etne te?aje usposabljanja in prekvalifikacije, sre?anja, delavnice, izmenjavo informacij in najboljših praks znotraj skupine specialistov, itd. Izobraževalne aktivnosti izvajajo u?itelji z bogatimi izkušnjami v zaporniških okoljih skupaj z gostujo?imi strokovnjaki iz zaporniškega sistema. Center je razvil in vzpostavil te?aj za zaporniško osebje (vzgojitelji, pazniki, medicinske sestre), ki deluje pri mladoletnih in mladih storilcih kaznivih dejanj, da bi izboljšali komunikacijo udeležencev in pedagoške izkušnje.

CFSO bo sodeloval pri vseh delovnih paketih projekta. Poleg tega center usklajuje tudi raziskave drugega WP in ima neposreden stik z zainteresiranimi stranmi iz Romunije