User Voice (UK)

logo_user_voice

User Voice je nacionalna državljanska organizacija, ki deluje zunaj in znotraj kazenskega sistema in temelji na na?elih koprodukcije. Uporabniki storitev kazenskega sistema morajo biti vklju?eni v oblikovanje, zagon in izvajanje storitev z namenom, da so posegi uspešni. Pogosto so storitve za kršitelje oblikovali tisti, ki nimajo neposredne izkušnje v kazenskem pravosodnem sistemu, zato je perspektiva za uporabnike storitev nujna, da zagotovijo, da politike in prakse služijo svojemu namenu.

Specializirani so v uporabniškem sodelovanju in razvoju uporabniških forumov storitvenih dejavnosti, preko katerih se lahko komisarji in ponudniki storitev povezujejo.

Prav tako se zavzemajo za prepoznavnost preoblikovanja storilcev kaznivih dejanj, so pionirji na podro?ju zaposlovanja uporabnikov storitev v kazenskopravnem sistemu in odstranjevanju diskriminacije, s katerimi se soo?ajo tisti s kriminalno preteklostjo na trgu dela.

User Voice je tudi zagovornik vrstniške podpore v zaporih in izvaja Peer Mentoring te?aje v zaporih in priporih.

User Voice želi sodelovati pri razvoju tega projekta, saj lahko dejansko prinese sam vidik uporabnikov storitev v procesu, in uporabiti izkušnjo za krepitev programa. Obstoje?e pogodbe v enajstih zaporih bodo klju?nega pomena za olajšanje dostopa do zaporov in ukvarjanja z izobraževalnim osebjem, ki deluje v zavodih. Prav tako bo sodeloval pri vseh delovnih paketih projekta.